Min moder

Här är bilder med min mor Annelise Neujahr.